Ordinul nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor

 

Art. 1. –

(1) Pentru a asigura accesul facil al consumatorilor la entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi la procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor – procedurile SAL, în vederea soluţionării alternative a reclamaţiilor acestora, comercianţii au obligaţia să afişeze placheta informativă prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Placheta prevăzută la alin. (1) va fi realizată prin grija comerciantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, şi se afişează în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcţionare, în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.

Art. 2. –

(1) Comercianţii care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi online şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce – comerţ electronic, sunt obligaţi să afişeze pe prima pagină a site-ului – home page, pe bara de meniu a paginii, pictogramele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pictogramele prevăzute la alin. (1) vor avea dimensiunea de 250 (L) x 50 (H) pixeli şi vor avea asociat câte un link cu referinţă externă către secţiunea SAL din cadrul paginii oficiale a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor – https://anpc.ro/ce-este-sal/, respectiv către Platforma SOL a Comisiei Europene – ec.europa.eu/consumers/odr.

(3) Placheta prevăzută la art. 1 şi pictogramele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi descărcate gratuit de pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, prin accesarea link-ului: https://anpc.ro/ce-este-sal/.